PMKC

O Inicjatywie

Project Management Kids Camp to charytatywna inicjatywa Oddziału Warszawskiego stowarzyszenia Project Management Institute, skierowana do dzieci, pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem.

Celem jest organizacja letniego 2- tygodniowego obozu podczas wakacji, w trakcie którego dzieci będą miały okazję poznać idę zarządzania projektami, zgodnie ze standardami PMI i nauczyć się jak ją można wykorzystać w praktyce do osiągania swoich celów. A to wszystko w trakcie zabaw, gier, warsztatów i dyskusji!

Misja i wizja

Naszą misją jest spełnianie dziecięcych marzeń poprzez organizację niesamowitych wakacji, w czasie których uczestnicy rozwiną swoje umiejętności i pasje.

Jesteśmy przekonani, że przekazana przez nas wiedza i doświadczenie pozwolą dzieciom zbudować wiarę we własne możliwości i poczucie realnego wpływu na swoje życie.

Wierzymy, że wspólnym wysiłkiem wolontariuszy i sponsorów podarujemy dzieciom wakacje pełne inspiracji!

[minti_imagebox img=”5246″]

Edycja PMKC 2017

[/minti_imagebox]

[minti_imagebox img=”5247″]

Edycja PMKC 2017

[/minti_imagebox]

Realizacja

[minti_dropcap style=”box”]W[/minti_dropcap] trakcie obozu dzieci biorą udział w tworzeniu i realizacji własnych projektów poprzez poznanie metodyki, schematów oraz narzędzi programowych. Harmonogram obozu obejmuje zajęcia z zarządzania projektami oraz szereg dodatkowych atrakcji w postaci aktywności sportowych, spotkań z ciekawymi ludźmi, plażowania czy wycieczek. W czasie trwania obozu prowadzone są zajęcia z języka angielskiego, warsztaty plastyczne, taneczne, fotograficzne, pokazy rzemiosła artystycznego i wiele innych.

Program kładzie nacisk na rozwój cech osobistych i intelektualnych istotnych z punktu widzenia funkcjonowania dziecka w grupie, szeroko rozumianej komunikacji, pokonywania codziennych trudności oraz adaptacji w różnych sytuacjach. Naszym celem jest zaszczepienie w uczniach chęci poznawania świata, dowartościowanie ich oraz przekazanie szerokiej wiedzy i doświadczenia z dziedziny planowania i zarządzania projektami. Uczestnictwo w PMKC jest niewątpliwą nagrodą oraz szansą na spełnienie swoich marzeń i osiągnięcie celów.

[minti_callout bgcolor=”rgba(233,233,233,0.85)” textcolor=”#000000″ buttontext=”Zostań sponsorem” url=”https://kidscamp.pl/oferta-sponsorska/” buttoncolor=”color-3″]Pomóżcie nam zrealizować dziecięce marzenia i zmienić choć na chwilę ich świat…[/minti_callout]

Korzyści dla wszystkich…

[minti_dropcap style=”box”]U[/minti_dropcap]dział w Project Management Kids Camp przynosi uczestnikom/wolontariuszom pozytywne i wymierne wartości, które bezpośrednio przekładają się na ich relacje międzyludzkie oraz rozwój kompetencji zawodowych. Realizując projekt wolontariusze mają możliwość wyboru obszaru swoich zainteresowań takich jak: komunikacja, integracja, formalności, sponsoring i program. Dzięki takiemu podziałowi mogą aktywnie działać, rozwijając swoje umiejętności.

Jako bonus otrzymują motywację do osiągnięcia naszego celu – zapewnienia kilkudziesięciu dzieciom z domów dziecka lub rodzin ubogich wspaniałych wakacji. 🙂

[minti_dropcap style=”box”]S[/minti_dropcap]ama idea projektu ma dwoistą naturę. Z jednej strony są wolontariusze Stowarzyszenia PMI, którzy podzieleni na grupy uczą się współdziałania, twórczego myślenia, radzenia sobie z problemami natury formalnej, ale także personalnej. Dodatkowo wszystkie aktywności są zgodne z zasadami zarządzania projektami PMBOK Guide, dzięki czemu ludzie o różnym wykształceniu i wieku zdobywają zupełnie nowe umiejętności, m.in. tworzenia dokumentów projektu: karty projektu, rejestrów ryzyk, kanałów komunikacji, strumieni prac czy ustalania kamieni milowych.

[minti_box style=”5″]

W projekcie zaplanowane są szkolenia, podczas których doświadczeni i kompetentni wolontariusze, fachowcy w swojej dziedzinie, często pracujący jako akredytowani trenerzy zarządzania dzielą się wiedzą z zakresu zarządzania projektami i pozytywną energią.

[/minti_box]

Wsparcie

Stowarzyszenie Project Management Institute (PMI) wspiera działania wolontariuszy poprzez wsparcie merytoryczne oraz pomoc techniczną udostępniając kanały komunikacji takie jak strona internetowa PMI (www.pmi.org.pl), czasopismo STREFA PMI (www.strefapmi.pl) i wiele innych.

[minti_image img=”1363″ lightbox=”” align=”center” animation=”fade-in”][minti_member img=”1399″ name=”Szymon Pawłowski” role=”Redaktor naczelny Strefa PMI” google=”https://plus.google.com/104868274892419572323/” linkedin=”https://pl.linkedin.com/in/szymonpawlowski” mail=”szpawlowski@gmail.com”]

„W pełni wspieramy inicjatywę PMKC dzięki której najmłodsi zyskują kluczowe umiejętności planowania oraz organizacji pracy, które będą im niezbędne w zawodowym życiu.”

Szymon Pawłowski, Redaktor naczelny kwartalnik Strefa PMI

[/minti_member]

[minti_image img=”1370″ lightbox=”” align=”center” animation=”fade-in”][minti_member img=”1610″ name=”Agnieszka Krogulec” role=”Prezes Zarządu PMI Poland Chapter” facebook=”https://www.facebook.com/malgorzata.kusyk.7″ twitter=”https://twitter.com/malgorzatakusyk” google=”https://plus.google.com/105423750441134950551/” linkedin=”https://pl.linkedin.com/pub/malgorzata-kusyk-pmp-prince2p/2/b07/169″ mail=”malgorzata.kusyk@pmi.org.pl”]

„Projekty społeczne takie jak PMKC od zawsze odgrywały ważną rolę w działalności PMI w Polsce. To świetna okazja do rozwoju, zarówno dla uczestników jak i wolontariuszy. Dla dzieci to szansa nabycia niezbędnych w życiu umiejętności, a dla wolontariuszy to poligon przygotowujący do roli Project Managera, mentora, czy lidera.”

Małgorzata Kusyk, poprzedni prezes Zarządu PMI Poland Chapter

[/minti_member]

[minti_imagebox img=”5248″]

Edycja PMKC 2017

[/minti_imagebox]

[minti_imagebox img=”5249″]

Edycja PMKC 2017

[/minti_imagebox]

Realizacja celów statutowych PMI

[minti_dropcap style=”box”]I[/minti_dropcap]deą PMKC jest również bycie źródłem wiedzy o Stowarzyszeniu PMI i metodą na realizację celów statutowych PMI. Jednak w centrum PMKC są dzieci, do których skierowana jest cała inicjatywa. To ich uśmiechnięte twarze są najlepszą motywacją. 🙂

W projekcie PMKC pragniemy dać dzieciom unikalną możliwość zdobycia, spróbowania oraz zastosowania informacji o zarządzaniu projektami w formie zabawy i ciekawych zajęć. Dzięki tej wiedzy najmłodsi zdobywają świadomość projektową, która za kilka lat będzie dla nich niezwykle przydatna, bez względu na ich przyszły zawód. 🙂

Wpływ na swoje życie

[minti_dropcap style=”box”]M[/minti_dropcap]amy nadzieję, że w ten sposób pokażemy młodym, inteligentnym ludziom, że mają wpływ na swoje życie. Choć los nie szczędzi im dodatkowych, często dramatycznych wzywań, mogą osiągnąć sukces poprzez regularną i systematyczną pracę, wytrwałość oraz dyscyplinę w dążeniu do celu.

Project Management Kids Camp

English Camp
[minti_dropcap style=”box”]I[/minti_dropcap]nspiracją do zorganizowania Project Management Kids Camp w województwie mazowieckim był English Camp, odnoszący sukcesy już od 2004 roku dzięki PMI Oddział Gdańsk. Informację o tym projekcie można znaleźć na www.english-camp.pl.

Project Management Kids Camp 2014 była pierwszą Warszawską edycją dwutygodniowego obozu dla 21 dzieci z domów dziecka, odbywająca się w Serocku. Motywem przewodnim była „Produkcja filmu od podstaw, aż po premierę”. Dzieci miały możliwość współpracy z aktorami i osobami profesjonalnie zajmującymi się reżyserią i montażem. Program obozu obejmował również zajęcia z komunikacji, pracy w zespole, kreatywnego oraz krytycznego myślenia.

Dostępna infrastruktura w okolicy obozu

Project Management Kids Camp 2017

[minti_dropcap style=”box”]T[/minti_dropcap]egoroczna edycja skierowana jest głównie do dzieci wychowujących się w rodzinach o niskim statusie materialnym, pozbawionych szansy na rozwój intelektualny oraz dzieci z domów dziecka. W założeniu PMKC 2017 w obozie weźmie udział 20-30 dzieci, które będą uczyły się zarządzania projektami oraz wezmą udział w dodatkowych zajęciach. Grupa wolontariuszy intensywnie pracuje nad programem, umożliwiającym dzieciom nabycie różnych umiejętności i wykorzystanie ich w codziennym życiu. W tym roku obóz odbędzie się 17-30 lipca br. w Serocku.

[minti_image img=”3241″ align=”center” animation=”fade-in”]
Share This

Udostępnij znajomym stronę PMKC!

Pomóż dzieciom radośnie spędzić wakacje!