PMKC

O Inicjatywie

Project Management Kids Camp to charytatywna inicjatywa Oddziału Warszawskiego stowarzyszenia Project Management Institute, skierowana do dzieci, pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem.

Celem jest organizacja letniego 2- tygodniowego obozu podczas wakacji, w trakcie którego dzieci będą miały okazję poznać idę zarządzania projektami, zgodnie ze standardami PMI i nauczyć się jak ją można wykorzystać w praktyce do osiągania swoich celów. A to wszystko w trakcie zabaw, gier, warsztatów i dyskusji!

Misja i wizja

Naszą misją jest spełnianie dziecięcych marzeń poprzez organizację niesamowitych wakacji, w czasie których uczestnicy rozwiną swoje umiejętności i pasje.

Jesteśmy przekonani, że przekazana przez nas wiedza i doświadczenie pozwolą dzieciom zbudować wiarę we własne możliwości i poczucie realnego wpływu na swoje życie.

Wierzymy, że wspólnym wysiłkiem wolontariuszy i sponsorów podarujemy dzieciom wakacje pełne inspiracji!

Edycja PMKC 2017

Edycja PMKC 2017

Realizacja

W trakcie obozu dzieci biorą udział w tworzeniu i realizacji własnych projektów poprzez poznanie metodyki, schematów oraz narzędzi programowych. Harmonogram obozu obejmuje zajęcia z zarządzania projektami oraz szereg dodatkowych atrakcji w postaci aktywności sportowych, spotkań z ciekawymi ludźmi, plażowania czy wycieczek. W czasie trwania obozu prowadzone są zajęcia z języka angielskiego, warsztaty plastyczne, taneczne, fotograficzne, pokazy rzemiosła artystycznego i wiele innych.

Program kładzie nacisk na rozwój cech osobistych i intelektualnych istotnych z punktu widzenia funkcjonowania dziecka w grupie, szeroko rozumianej komunikacji, pokonywania codziennych trudności oraz adaptacji w różnych sytuacjach. Naszym celem jest zaszczepienie w uczniach chęci poznawania świata, dowartościowanie ich oraz przekazanie szerokiej wiedzy i doświadczenia z dziedziny planowania i zarządzania projektami. Uczestnictwo w PMKC jest niewątpliwą nagrodą oraz szansą na spełnienie swoich marzeń i osiągnięcie celów.

Pomóżcie nam zrealizować dziecięce marzenia i zmienić choć na chwilę ich świat…

Korzyści dla wszystkich…

Udział w Project Management Kids Camp przynosi uczestnikom/wolontariuszom pozytywne i wymierne wartości, które bezpośrednio przekładają się na ich relacje międzyludzkie oraz rozwój kompetencji zawodowych. Realizując projekt wolontariusze mają możliwość wyboru obszaru swoich zainteresowań takich jak: komunikacja, integracja, formalności, sponsoring i program. Dzięki takiemu podziałowi mogą aktywnie działać, rozwijając swoje umiejętności.

Jako bonus otrzymują motywację do osiągnięcia naszego celu – zapewnienia kilkudziesięciu dzieciom z domów dziecka lub rodzin ubogich wspaniałych wakacji. 🙂

Sama idea projektu ma dwoistą naturę. Z jednej strony są wolontariusze Stowarzyszenia PMI, którzy podzieleni na grupy uczą się współdziałania, twórczego myślenia, radzenia sobie z problemami natury formalnej, ale także personalnej. Dodatkowo wszystkie aktywności są zgodne z zasadami zarządzania projektami PMBOK Guide, dzięki czemu ludzie o różnym wykształceniu i wieku zdobywają zupełnie nowe umiejętności, m.in. tworzenia dokumentów projektu: karty projektu, rejestrów ryzyk, kanałów komunikacji, strumieni prac czy ustalania kamieni milowych.

W projekcie zaplanowane są szkolenia, podczas których doświadczeni i kompetentni wolontariusze, fachowcy w swojej dziedzinie, często pracujący jako akredytowani trenerzy zarządzania dzielą się wiedzą z zakresu zarządzania projektami i pozytywną energią.

Wsparcie

Stowarzyszenie Project Management Institute (PMI) wspiera działania wolontariuszy poprzez wsparcie merytoryczne oraz pomoc techniczną udostępniając kanały komunikacji takie jak strona internetowa PMI (www.pmi.org.pl), czasopismo STREFA PMI (www.strefapmi.pl) i wiele innych.

Szymon Pawłowski

Redaktor naczelny Strefa PMI

„W pełni wspieramy inicjatywę PMKC dzięki której najmłodsi zyskują kluczowe umiejętności planowania oraz organizacji pracy, które będą im niezbędne w zawodowym życiu.”

Szymon Pawłowski, Redaktor naczelny kwartalnik Strefa PMI

Agnieszka Krogulec

Prezes Zarządu PMI Poland Chapter

„Projekty społeczne takie jak PMKC od zawsze odgrywały ważną rolę w działalności PMI w Polsce. To świetna okazja do rozwoju, zarówno dla uczestników jak i wolontariuszy. Dla dzieci to szansa nabycia niezbędnych w życiu umiejętności, a dla wolontariuszy to poligon przygotowujący do roli Project Managera, mentora, czy lidera.”

Małgorzata Kusyk, poprzedni prezes Zarządu PMI Poland Chapter

Edycja PMKC 2017

Edycja PMKC 2017

Realizacja celów statutowych PMI

Ideą PMKC jest również bycie źródłem wiedzy o Stowarzyszeniu PMI i metodą na realizację celów statutowych PMI. Jednak w centrum PMKC są dzieci, do których skierowana jest cała inicjatywa. To ich uśmiechnięte twarze są najlepszą motywacją. 🙂

W projekcie PMKC pragniemy dać dzieciom unikalną możliwość zdobycia, spróbowania oraz zastosowania informacji o zarządzaniu projektami w formie zabawy i ciekawych zajęć. Dzięki tej wiedzy najmłodsi zdobywają świadomość projektową, która za kilka lat będzie dla nich niezwykle przydatna, bez względu na ich przyszły zawód. 🙂

Wpływ na swoje życie

Mamy nadzieję, że w ten sposób pokażemy młodym, inteligentnym ludziom, że mają wpływ na swoje życie. Choć los nie szczędzi im dodatkowych, często dramatycznych wzywań, mogą osiągnąć sukces poprzez regularną i systematyczną pracę, wytrwałość oraz dyscyplinę w dążeniu do celu.

Project Management Kids Camp

English Camp
Inspiracją do zorganizowania Project Management Kids Camp w województwie mazowieckim był English Camp, odnoszący sukcesy już od 2004 roku dzięki PMI Oddział Gdańsk. Informację o tym projekcie można znaleźć na www.english-camp.pl.

Project Management Kids Camp 2014 była pierwszą Warszawską edycją dwutygodniowego obozu dla 21 dzieci z domów dziecka, odbywająca się w Serocku. Motywem przewodnim była „Produkcja filmu od podstaw, aż po premierę”. Dzieci miały możliwość współpracy z aktorami i osobami profesjonalnie zajmującymi się reżyserią i montażem. Program obozu obejmował również zajęcia z komunikacji, pracy w zespole, kreatywnego oraz krytycznego myślenia.

Dostępna infrastruktura w okolicy obozu

Project Management Kids Camp 2017

Tegoroczna edycja skierowana jest głównie do dzieci wychowujących się w rodzinach o niskim statusie materialnym, pozbawionych szansy na rozwój intelektualny oraz dzieci z domów dziecka. W założeniu PMKC 2017 w obozie weźmie udział 20-30 dzieci, które będą uczyły się zarządzania projektami oraz wezmą udział w dodatkowych zajęciach. Grupa wolontariuszy intensywnie pracuje nad programem, umożliwiającym dzieciom nabycie różnych umiejętności i wykorzystanie ich w codziennym życiu. W tym roku obóz odbędzie się 17-30 lipca br. w Serocku.

Share This

Udostępnij znajomym stronę PMKC!

Pomóż dzieciom radośnie spędzić wakacje!