Dzieci

Fundacja Formika

Celem naszej Fundacji jest niesienie pomocy dzieciom, młodzieży, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, wyrównywanie ich szans, stworzenie możliwości do lepszego startu w dorosłe życie. Wspomagamy też domy dziecka, domy samotnych matek, domy pomocy społecznej, szkoły i przedszkola.

Nasze cele realizujemy m.in. poprzez remonty i modernizacje w/w placówek czy domów, zakup żywności, chemii gospodarczej, wyposażenie dzieci w wyprawki szkolne, zakup odzieży i obuwia, opłacanie zajęć dodatkowych dla dzieci, aktywizacja zawodowa rodziców, opiekunów prawnych, finansowanie wyjazdów letnich i zimowych dla dzieci.

Mimo 10 lat w Unii Europejskiej nadal są w Polsce niedożywione dzieci, są rodziny żyjące w fatalnych warunkach, na skraju ubóstwa. Jest bardzo zdolna młodzież, która nigdy nie będzie w stanie zmienić swojej sytuacji. Chcemy pomagać tym dzieciom i wyrównywać ich szanse w życiu.

Świetlica Środowiskowo - Integracyjna „Dom Jana Pawła II”

Pod dzisiejszą nazwą, jako jednostka budżetowa Gminy Piastów,  Świetlica Środowiskowo – Integracyjna „DOM JANA PAWŁA II” funkcjonuje od lipca 2010r. przy ul. 11 go Listopada 8. Wcześniej, od października 2004r.  Świetlica mieściła się w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i nosiła nazwę Socjoterapeutyczno – Integracyjna.

Podstawą działania placówki jest Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Oparty na powyższej wytycznej statut mówi, że „nadrzędnym celem świetlicy jest poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci i młodzieży oraz ich rodzin”.

Na szczęście wszystkie te formalne sformułowania mają dla pięćdziesięciorga podopiecznych  bardzo ludzki i przyjazny wymiar. Ten budynek to „dom”. „Dom” – bo tak mówi sama nazwa, ale też „dom”, bo to dla wielu uczestników zajęć jedno z najważniejszych miejsc na świecie. To dobre miejsce na świetną zabawę, trud odrabiania lekcji, ciepłą kawę inkę, kanapkę z pasztetem i dobre miejsce, by poznać drugiego człowieka, zrozumieć siebie, zrealizować swoje marzenia, odkryć fascynujący świat tuż za rogiem, przeżyć emocjonujące chwile podczas całonocnych maratonów filmowych, dyskotek, wspólnego grillowania, wakacyjnych wyjazdów, niezwykłych warsztatów, niezapomnianych przygód…

Praga OPS Południe

Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Konstancin-Jeziorna

Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wykonuje zadania w zakresie wspierania rodziny i instytucjonalnej pieczy zastępczej, zapewniając czasową opiekę i wychowanie dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców.
Świadczy również doraźną opiekę nad dzieckiem w sytuacjach kryzysowych w rodzinie, wymagających natychmiastowego zapewnienia dziecku opieki.

W skład PZPOW wchodzą 2 placówki opiekuńczo-wychowawcze, mieszczące się:

  • w Konstancinie – Jeziornie przy ul. Słonecznej 12,
  • w Górze Kalwarii przy ul. Ks. Z. Sajny 2A – dla młodzieży od 16 roku życia.
Share This

Udostępnij znajomym stronę PMKC!

Pomóż dzieciom radośnie spędzić wakacje!