Dołacz do nas!

Zostań wolontariuszem PMKC! 🙂

W inicjatywę PMKC zaangażowani są wolontariusze z różnych firm oraz organizacji wspierających działania Warszawskiego Oddziału Project Management Institute. Powodzenie realizacji projektu zależy przede wszystkim od finansowego i rzeczowego wsparcia osób prywatnych, fundacji i społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorstw.

Poszukujemy  Wolontariuszy, którzy chcieliby zaangażować się jako lider bądź członek zespołu w realizację zadań w jednym z 5-ciu obszarów:

  • Komunikacja (m.in. aktualizacja www i fanpage, współpraca z mediami, pisanie artykułów)
  • Sponsoring (m.in. poszukiwanie funduszy i współpraca ze sponsorami)
  • Program (m.in. opracowanie programu zajęć dla dzieci z uwzględnieniem elementu zarządzania projektami)
  • Integracja (m.in. organizacja wydarzeń dla wolontariuszy)
  • Formalności (m.in. sporządzenie wniosku do kuratorium, przygotowanie umów i skompletowanie dokumentacji)

Agnieszka Krogulec

Pomysłodawca oraz mentor projektu
Jestem zainteresowany wolontariatem w PMKC! 🙂

Dołącz do jednego z zespołów PMKC! 🙂

Zespół Komunikacja

  • Prowadzi i aktualizuje stronę www English Camp, fanpage na Facebooku, stronę www PMI
  • Przygotowuje materiały promocyjne (plakaty, ulotki, broszury)
  • Współpracuje z mediami
  • Pisze artykuły
  • Komunikuje się z interesariuszami
  • Pozyskuje patronaty
  • Przygotowuje dyplomy, certyfikaty, podziękowania
  • Organizuje spotkanie poobozowe
  • Organizuje wydarzenia dla wolontariuszy – spotkania integracyjne, warsztaty, szkolenia
  • Wysyła zaproszenia wolontariuszom, sponsorom, partnerom na wydarzenia

Zespół Sponsoring

  • Pozyskuje sponsorów i partnerów
  • Przygotowuje ofertę sponsorską
  • Współpracuje ze sponsorami i partnerami
  • Informuje o podpisanych kontraktach/umowach
  • Organizuje wydarzenia integracyjne dla sponsorów i partnerów
  • Szuka innych metod pozyskiwania funduszy (wydarzenia charytatywne, zbiórki, itp.)

Zespół Program

  • Tworzy Program obozu dla dzieci
  • Znajduje ciekawe osoby do prowadzenia warsztatów
  • Kupuje niezbędne materiały
  • Sprawdza i pilnuje, aby zaplanowane zajęcia odbyły się według harmonogramu
  • Realizuje program obozu, przeprowadza zajęcia z zarządzania projektami dla dzieci – każdy obóz ma swój własny temat przewodni

Zespół Integracja

  • Tworzy Program obozu dla dzieci
  • Znajduje ciekawe osoby do prowadzenia warsztatów
  • Kupuje niezbędne materiały
  • Sprawdza i pilnuje, aby zaplanowane zajęcia odbyły się według harmonogramu
  • Realizuje program obozu, przeprowadza zajęcia z zarządzania projektami dla dzieci – każdy obóz ma swój własny temat przewodni

Zespół Formalności

  • Zbiera potrzebne dokumenty
  • Zgoda Kuratorium Oświaty
  • Umowy z lektorami i opiekunami
  • Zgoda straży pożarnej
  • Umowa z firmą transportową oraz ośrodkiem wypoczynkowym
  • Ubezpieczenie
  • Zbiera dokumentację dzieci i wszystko inne wymagane przez polskie prawo.

Zostań wolontariuszem PMKC! 🙂

Dla wszystkich wolontariuszy zaangażowanych w projekt to okazja nie tylko do rozwoju swoich umiejętności w zakresie zarządzania projektami, umiejętności przywódczych czy radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, ale także praca m.in. przy organizowaniu wydarzenia, współpracy z firmami, organizacjami, mediami oraz networking z wieloma niesamowitymi ludźmi, którzy lubią dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniami, pomagającym przy tym innym.

Jeśli chcesz dołączyć do zespołu projektowego bądź masz jakieś dodatkowe pytania to skontaktuj się z:

Katarzyna Kamińska

PM Kids Camp 2018 PM

Share This

Udostępnij znajomym stronę PMKC!

Pomóż dzieciom radośnie spędzić wakacje!